Rensning af røggas

Rensning af røggas foregår i tre separate røggasvaskere.
I de to første røggasvaskere vaskes røgen ved at væske forstøves ind i røggassen gennem flere dyser.

Den første røggasvasker neutraliserer og nedkøler røgen ved hjælp af vand og kalk.

Efter den første røgvasker føres røgen ind gennem den anden røggasvasker, hvor der bruges forskellige former for kemiske stoffer, herunder lud (NaOH) og aktivt kul til at fjerne de miljøskadelige stoffer, der er i røgen. Aktivt kul bruges til at fange og tilbageholde dioxiner.

Til sidst føres røgen gennem den tredje og sidste røggasvasker – en venturi-vasker. Dette gøres for at give røgen en sidste rensning for at være helt sikker på, at røgen er helt ren inden den sendes ud gennem skorstenen.

Det vand, der er blevet brugt ved rensning af røggassen, indeholder nu de skadelige stoffer fra røgen.
Spildevandet bliver renset i værkets eget rensningsanlæg, hvor det gennemgår mange processer, inden det ledes ud i kloaknettet.

KE Foto