PRTR – Grønt regnskab

PRTR regnskab for Svendborg Kraftvarme P/S

Hvert år udarbejder Svendborg Kraftvarme P/S et PRTR regnskab. PRTR regnskabet afløste i 2015 det tidligere ”Grønt regnskab”. PRTR er en forkortelse for ”Pollutant Release and Transfer Register”. Data indberettes til et dansk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer. Registret indeholder primært oplysninger om emissioner fra navngivne enkeltvirksomheder.