Ovn og kedel

Fra siloen bliver brændslet ført ind i ovnen. Ovnen består af én føderist og fire forbrændingsriste.

Føderisten sørger for, at ovnen hele tiden får tilført den mængde brændsel, der skal til for at anlægget producerer den ønskede mængde el og fjernvarme. Samtidig sørger den for at udjævne brændslet, så det bliver fordelt så jævnt som muligt ud over risten.

På de fire forbrændingsriste brændes brændslet.
De ting i brændslet, som ikke kan brænde, vandrer hele vejen gennem ovnen, hvor det falder ned for enden af den sidste rist. Restproduktet, der kaldes slagge, køres til sortering.

Metallerne går til genbrug og resten af slaggen genbruges i forbindelse med større vejbyggerier, hvor det bruges i stedet for stabilgrus.

Ovnen kan omsætte omkring seks tons brændsel i timen i form af affald og biomasse.
Energien af brændslet svarer til 1½ tons fyringsolie/time eller 1.600 m³ naturgas/time.

Varmen fra ovnen bruges til at opvarme og fordampe de 73.000 liter vand, der er i kedlen.
Dampen fra vandet driver turbinen og opvarmer fjernvarmevandet, så der kan produceres både el og varme.

KE Foto