Modtagelse af brændsel

Modtagelse af brændsel

For at nyttiggøre mest muligt af energien i processen skal brændslet være ensartet sammensat. Det betyder i praksis, at stort brændbart knuses i mindre stykker, inden det blandes med småt brændbart og dagrenovationen.

Dernæst bliver brændslet ført til ovnen med en kran, der både kan styres manuelt fra kontrolrummet eller sættes til automatisk at hente brændslet efter et bestemt mønster.

Inden brændslet bliver ført til ovnen for forbrænding, er mængden blevet registreret, ligesom det også bliver registreret, hvor meget slagge, flyveaske og slam fra spildevandsrensningsanlægget, der kommer ud af anlægget.

KE Foto