Kondensatorer

Når dampen har passeret gennem turbinen, har den mistet en del energi – som er brugt til at producere strøm.
For at kunne genbruge dampen, kondenseres den, dvs. at den går fra damp til vand. Dermed kan den igen omsættes til damp i kedlen osv. Det kaldes et lukket vand-damp-kredsløb, hvor den samme vandmængde indgår i processen og genbruges.

I kondensatorerne nyttiggøres den sidste energi i dampen ved at dampen køles ned med koldt fjernvarmevand, der modtager energien og bliver varmet op.
Efter kondensatorerne pumpes vandet tilbage til fødevandsbeholderen/aflufteren, hvorefter det igen tager turen gennem systemet.

KE Foto