Elektrofilter

Røgen føres gennem et elektrofilter. Elektrofilteret er en stor ”kasse”, hvor de faste partikler i røgen (kaldet flyveasken) tiltrækkes og sætter sig på elektroder som er nogle lange metalplader. Metalpladerne bliver tilført en høj elektrisk spænding, der tiltrækker støvet der sætter sig som et lag støv, der slås af og føres væk, inden det bliver kørt til oplagring.

Når røgen har passeret elektrofilteret, ledes den gennem en røggaskøler. Røggaskøleren sørger for at trække varmen ud af røgen og for at beskytte røggasrensningsanlægget. Varmen, der trækkes ud af røgen i røggaskøleren, sælges sammen med den øvrige udnyttede varme som fjernvarme.

KE Foto