Direktion

Direktion for Svendborg Kraftvarme P/S

Direktør Kjeld Bussborg Johansen

Telefon 62 23 35 75 / 30 17 53 00