Bestyrelse

Medlemmer af bestyrelsen for Svendborg Kraftvarme P/S Valgt af generalforsamling

Ove Engstrøm, formand

Dorthe Ullemose, næstformand

Torben Frost, bestyrelsesmedlem

Jørgen Nestor, bestyrelsesmedlem

Carl Madsen, bestyrelsesmedlem

Valgt af ansatte på Svendborg Kraftvarme P/S

Niels Jørgensen