Om kraftvarmen

Velkommen til Svendborg Kraftvarme P/S

Svendborg Kraftvarme blev som energiproduktionsanlæg taget i brug i 1999.
Svendborg Kraftvarme er fortsat et tidssvarende miljøanlæg, som udnytter værdien i restaffald og  restprodukter.

Anlægget håndterer en miljøopgave samtidig med, at der fortrænges fossile brændsler.

Ved Svendborg Kraftvarme miljøbehandles årligt ca. 50.000 tons restaffald.

Restaffald fra husholdninger og industri samt biomasse leveres hovedsagelig fra Svendborg, Fåborg-Midtfyn, Ærø kommuner samt fra leverandører fra det frie marked.

Herved produceres varme, som leveres til Svendborg Fjernvarme og el som leveres til elnettet.

Svendborg Kraftvarme produceres ca. 14 MW varme og ca. 4 MW el.

Dette svarer til, at der på årsbasis produceres fjernvarme til ca. 5.000 husstande og el til ca. 6 – 8.000 husstande.

Svendborg Kraftvarme leverer årligt 95.000 – 115.000 MWh varme til Svendborg Fjernvarme, der videresender varmen til fjernvarmekunderne i Svendborg by.

Svendborg Kraftvarme producerer årligt 12.000 – 30.000 MWh el, hvoraf ca. 4.400 MWh bruges på kraftvarmeværket. Den overskydende el sælges på det frie elmarked.

Svendborg Kraftvarme